poniedziałek, 11 stycznia 2016

Jak otrzymać dofinansowanie na zatrudnienie młodego pracownika?Od nowego roku postanowiłem wziąć udział w programie dofinansowań dla pracodawców, W ramach programu „Pierwsza Praca” można otrzymać nawet 26 tys. złotych wystarczy zatrudnić młodą osobę. Program może objąć około 100 tys. młodych bezrobotnych. Przez pierwsze 12 miesięcy to państwo ma odpowiadać za pensje oraz składki ubezpieczeniowe młodych zatrudnianych. Pracodawcy, którzy przystępują do tego programu muszą złożyć zobowiązanie, że młodą osobę zatrudnią na minimum rok. Do programu „Pierwsza praca” zostaną zakwalifikowane jednak tylko te firmy, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie dokonywały żadnych zwolnień.

Państwo przez pierwszy rok będzie wydawać 2100 zł na wynagrodzenie oraz składki pracownika. Pracodawca jednak po upływie tego okresu nie zostanie całkowicie bez wsparcia – będzie mieć dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz otrzyma dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Firma dopłaty będzie musiała zwrócić, w przypadku gdy po roku nie utrzyma pracownika na etacie. Program ma trwać trzy lata i kosztować około 3 miliardy złotych. Myślę, że program pomoże młodym osobom i niewielkim przedsiębiorcom jak ja. 

handapeunpost