środa, 17 sierpnia 2016

Audyt energetyczny w firmie. Dla kogo obowiązkowy?Już niedługo, bo w październiku wchodzi w życie obowiązek przeprowadzenia w firmach audytu energetycznego. Celem takiego audytu jest określenie profilu zużycia energii, określenia jak można dokonać oszczędzania energii a następnie uzyskuje się informacje o jego wynikach. Obowiązkiem przeprowadzenia takiego audytu jest objętych około 6 tysięcy firm. Ustawodawca dał czas na jego wykonanie do października przyszłego roku. 

Jednak nie wszystkie firmy w Polsce będą zobowiązane do jego wykonania. Nie muszą go wykonywać małe i średnie przedsiębiorstwa. Obowiązek przeprowadzenia audytu dotyczy tych przedsiębiorców, którzy spełnili jeden z poniższych warunków (w ciągu 2 ostatnich lat obrotowych): 

- śródroczne zatrudnienie wyniosło min. 250 osób (uwzględnia się tu tylko przeliczenie na pełne etaty)

- obrót netto w skali roku ze sprzedaży produktów, usług lub finansowych operacji wyniósł co najmniej 50 mln euro albo suma aktywów bilansu opracowanego na koniec roku wyniosła co najmniej 43 mln euro. 

Audyt jak już wspomniałem należy wykonać do 1 października 2017 roku, a jego wyniki przekazać w ciągu 30 dni od jego przeprowadzenia do Urzędu Regulacji Energetyki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

handapeunpost